Klínový práh

KP806

Použití​

Dopravní zařízení sloužící k omezení pohybu vozidel – vytyčení jízdních pruhů, omezení a upozornění na místa nežádoucího či zakázaného vjezdu vozidel nebo k optickému upozornění na místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu komunikace. Jednosměrný zpomalovací retardér (jednosměrná ulice), vodící práh. Krátký zpomalovací práh tvoří dva klíny za sebou.

Vlastnosti

V sestavě se vždy střídají různé barevné prvky, vynechává se volný průjezd pro cyklisty a na krajích vozovky pro její odvodnění. Pro omezení vjezdu možno objednat výšku 9cm – code KP809. Dodávka neobsahuje příslušenství k montáži.

Technický popis

Product ID: KP806