Koncový klínový práh – levý, barevný

KP606B

Použití​

Koncový prvek sloužící k zakončení klínového prahu – vytyčení jízdních pruhů, omezení a upozornění na místa nežádoucího či zakázaného vjetí vozidel nebo k optickému upozornění na místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu komunikace. Jednosměrný zpomalovací retardér (jednosměrná ulice).

Vlastnosti

V sestavě se vždy střídají různé barevné prvky. Chemická stálost, nesnadná hořlavost, snadná údržba, rychlá montáž a demontáž,protiskluzovost. Dodávka neobsahuje příslušenství k montáži.

Technický popis

Product ID: KP606B