Patník nízký CYKLO

CY506

Použití​

Oddělení či vymezení cyklostezek na pozemních komunikacích od vozovky či k tomuto účelu vytyčeným plochám popř. jako vodící práh na komunikacích a dopravních plochách (oddělení provozu, vytyčení dopravní cesty). Instaluje se do vodícího proužku (vytyčující bezpečný odstup 0,25m) oddělující vozovku od cyklostezky dle ČSN 73 6110.

Vlastnosti

Prvek se skládá z dvou barevných kusů , kdy ve směru jízdy začíná bílou/žlutou barvou a končí červenou. Dále v barvách žlutá/žlutá (kód CY506BB) slouží jako stálé nebo dočasné vodorovné značení pro omezení, vytyčení dopravní cesty – vodící prahy – na objednání, možné též ve výšce 9cm (kód CY509 nebo CY509BB). Dodávka neobsahuje příslušenství k montáži na vozovku.

Technický popis

Product ID: CY506