Zátěžový rošt

103R

Použití​

Na parkoviště, parkovací stání, příjezdy do garáží, možnost použití LED panelů na prosvícení parkovacích míst, na vjezdy, cesty, chodníky nebo na parkové úpravy, odstavné plochy, účelové zpevnění svahů a břehů řek.

Vlastnosti

Chemická stálost, nesnadná hořlavost, rychlá montáž a demontáž.

Technický popis

Product ID: 103R