Univerzální klín 10km/h – koncový díl

UR906

Použití​

Dopravní zařízení sloužící k omezení pohybu vozidel – snížení rychlosti, vytyčení jízdních pruhů, omezení a upozornění na místa nežádoucího či zakázaného vjezdu vozidel nebo k optickému upozornění na místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu komunikace.

Vlastnosti

V sestavě se vždy střídají různé barevné prvky, vynechává se volný průjezd pro cyklisty a na krajích vozovky pro její odvodnění. Dodávka neobsahuje příslušenství k montáži.

Technický popis

Product ID: UR906