Univerzální retardér 20km/h – barevný

UR805B

Použití​

Tzv. krátký zpomalovací práh, vodící a dělící práh sloužící ke snížení nežádoucí rychlosti vozidel, vymezení dopravy dle místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu komunikace formou dočasného nebo trvalého vodorovného značení.

Vlastnosti

V sestavě se vždy střídají různé barevné prvky, chemická stálost, nesnadná hořlavost, snadná údržba, rychlá montáž a demontáž, protiskluzovost. Dodávka neobsahuje příslušenství k montáži na vozovku.

Technický popis

Product ID: UR805B