Mobilní retardér/přejezd

808

8.6/10

Použití​

Dopravní přenosný zpomalovací práh s možným napojením je výborně viditelný systém určený pro dočasné úpravy řízení rychlosti tam, kde je potřeba zpomalit rychlost vozidel popř. díky své jednosměrnosti, průjezd zamezit. Tajemstvím úspěchu je v jeho přenositelnosti, rychlé instalaci . Je určen v oblasti pracovních zón, veřejných či privátních akcí, krátkodobého omezení dopravy. Pomáhá snižovat rychlost dopravy a tím vytváří bezpečnější pracovní prostředí pro pracovníky či osoby a to bez přerušení plynulosti silničního provozu. Současně je možné použít jako ochrana pro přejezd hadic či kabelů, kdy se jednotlivé prvky skládají proti sobě. Standardní barva žlutočerná, možno i další variace.

Vlastnosti​

Rychlá instalace, stabilní řešení. Standardní výška 60mm, možno 90mm.

Technický popis

Product ID: 808